ANAF: Firmele și PFA, obligate să se înscrie în SPV, de la 1 martie 2022 – Înregistrare în Spațiul Privat Virtual – ANAF

ANAF: Firmele și PFA, obligate să se înscrie în SPV, de la 1 martie 2022

Firmele, persoanele fizice autorizate (PFA) și alți contribuabili care desfășoară activitate economică autorizată vor fi obligați, de la 1 martie 2022, să fie înscriși în Spațiul Privat Virtual, care permite transmiterea declarațiilor fiscale online, reamintește miercuri ANAF, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

Spaţiul Privat Virtual – SPV este un serviciu gratuit, accesibil permanent, care oferă o serie de beneficii utilizatorilor săi, cum ar fi:

– informaţii cu privire la obligaţiile fiscale;
– posibilitatea de a primi acte administrativ fiscale și alte documente;
– informaţii cu privire la contribuţiile sociale;
– acces și la alte servicii electronice pe care SPV le oferă.
Pentru a urma procedura de înrolare vă rugăm să accesaţi de mai jos categoria din care faceţi parte.

Consultanță Specializată pentru Înregistrarea
Spațiul Privat Virtual – SPV –

Preț : 320 Lei​

PERSOANE JURIDICE

PERSOANE FIZICE

Firmele, persoanele fizice autorizate (PFA) și alți contribuabili care desfășoară activitate economică autorizată vor fi obligați, de la 1 martie 2022, să fie înscriși în Spațiul Privat Virtual, care permite transmiterea declarațiilor fiscale online, reamintește miercuri ANAF, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

Prin O.G. nr. 11/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale, a fost introdusă,  începând cu data de 01 martie 2022, obligativitatea transmiterii la organul fiscal central  a cererilor, înscrisurilor  sau a altor documente prin intermediul Spațiului Privat Virtual.

Această obligativitate revine persoanelor juridice, asocierilor și altor entități fără personalitate juridică, persoanelor fizice care desfășoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent ca persoane fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale.

În situația în care contribuabilii/plătitorii nu își îndeplinesc obligația comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță a cererilor, înscrisurilor sau oricăror altor documente, iar acestea sunt depuse la organul fiscal central în format letric (pe hârtie), nu vor fi luate în considerare, urmând ca acesta să notifice contribuabilii/plătitorii cu privire la obligativitatea comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță – avertizează ANAF.

Fiscul recomandă contribuabililor să întreprindă demersurile necesare pentru înregistrarea în Spațiul Privat Virtual, până la data de 01 martie 2022, pentru a evita eventualele efecte negative care pot apărea în situația în care un document trebuie depus într-un anumit termen, iar acest lucru se realizează fizic și nu prin intermediul Spațiului Privat Virtual, cum ar fi: pierderea dreptului de a beneficia de o facilitate fiscală, aplicarea unor amenzi etc.

Spațiul Privat Virtual este un serviciu gratuit, disponibil 24h/24h, 7 zile/7 zile, prin intermediul căruia contribuabilii depun declarații, cereri, solicită documente, verifică situația fiscală proprie, etc. Prin transmiterea documentelor prin mediul electronic sunt economisite atât resursele contribuabililor, cât și cele ale administrației fiscale.

Persoanele fizice sau juridice care dețin certificate digitale calificate pot solicita înregistrarea ca utilizatori SPV pe baza acestora.

Persoanele fizice care nu dețin un astfel de certificat pot solicita înregistrarea pe bază de nume de utilizator și parolă.